Nauka i trening tenisa

Udostępnij na:

LEKCJE ODBYWAJĄ SIĘ NA OBIEKTACH:

Sezon letni- Korty na terenie Ośrodka Harcerskiego

Sezon zimowy- „SPORT PARK BUDOWLANI”

Obydwa obiekty w PARKU CHORZOWSKIM

_________________________________________________________________________

MINITENIS SZKÓŁKA TENISOWA TENIS DLA DZIECI DLA DOROSŁYCH TRENER TENISA KATOWICE CHORZÓW NAUKA GRY

TENIS DLA DZIECI

MINITENIS- zajęcia będące wstępem do szkółki tenisowej, dedykowane najmłodszym adeptom  tenisa, przedszkolakom. Gry, zabawy, nauka podstawowych technik uderzeń. Lekcje w grupach wieloosobowych (max 6 osób), z użyciem minisiatek, minikortów, małych rakiet tenisowych, metodycznych piłek tenisowych.  http://www.youtube.com/watch?v=AUuB4k7VKgU&feature=related

Rodzice minitenisistów powinni wiedzieć >>> http://minitenis.pl/porady/23

MINITENIS SZKÓŁKA TENISOWA TENIS DLA DZIECI DLA DOROSŁYCH TRENER TENISA KATOWICE CHORZÓW NAUKA GRY

SZKÓŁKA TENISOWA

SZKÓŁKA TENISOWA- lekcje tenisa dla młodzieży szkolnej indywidualne, w parach, w grupach 3-5 osobowych.

MINITENIS SZKÓŁKA TENISOWA TENIS DLA DZIECI DLA DOROSŁYCH TRENER TENISA KATOWICE CHORZÓW NAUKA GRY

PROFESJONALNY TRENING TENISOWY

PROFESJONALNY TRENING-  szkolenie zawodników.  

MINITENIS SZKÓŁKA TENISOWA TENIS DLA DZIECI DLA DOROSŁYCH TRENER TENISA KATOWICE CHORZÓW NAUKA GRY

TRENER- NAUKA GRY W TENISA DLA DOROSŁYCH

NAUKA GRY W TENISA DLA DOROSŁYCH- indywidualne szkolenie.

                                                                              

 ________________________________________________________________________

CENNIK ZAJĘĆ

Cena za 60 min obejmuje szkolenie i wynajem kortu oraz sprzętu.

SEZON WIOSENNO-LETNI 2017

KORTY ODKRYTE (maj-wrzesień)

 • Zajęcia indywidualne – 100 zł.
 • Zajęcia w gr. 2 os. – 50 zł./os
 • Zajęcia w gr. 3 os. – 35 zł./os
 • Zajęcia w gr. 4 os. i więcej – 35 zł./os
 • Minitenis – 35 zł./os

SEZON JESIENNO-ZIMOWY 2014/2015

KORTY KRYTE (październik-kwiecień)

 • Zajęcia indywidualne – 130-140 zł. (w zależności od pory, częstotliwości zajęć)
 • Zajęcia w gr. 2 os. – 70 zł.
 • Zajęcia w gr. 3 os. – 45 zł.
 • Zajęcia w gr. 4 os. – 35 zł.
 • Zajęcia w gr. ponad 4 os. – 35 zł.
 • Minitenis – 35 zł.

 

Zajęcia odbywają się w cyklicznych (cotygodniowych) umówionych terminach                bez względu na warunki atmosferyczne (wieczorami przy sztucznym oświetleniu,            w dni deszczowe i zimą na korcie krytym).

Istnieje możliwość odwołania zajęć indywidualnych bez ponoszenia kosztów                  pod warunkiem zachowania minimum 1-dniowego wyprzedzenia.

Miesięczny koszt zajęć grupowych stanowi suma ilości zajęć, które odbyły się w miesiącu pomnożona przez stawkę za zajęcia. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z opłaty.

Trening zawodników- indywidualna negocjacja warunków.

_________________________________________________________________________

 

 

Regulamin zajęć grupowych

 1. Kurs nauki gry w tenisa odbywa się w trakcie roku szkolnego, tj. od m-ca września (od momentu organizacji grup treningowych) do zakończenia roku szkolnego       w m-cu czerwiec.
 1. Zajęcia odbywają się cyklicznie min. raz w tygodniu w uprzednio ustalonym terminie i trwają 60 min.
 2. W okresie ferii zimowych, świąt i dni wolnych od nauki w szkole zajęcia nie odbywają się.
 3. W zajęciach tenisowych może uczestniczyć od 1 do max. 8 osób.
 4. Organizator zapewnia potrzebny sprzęt w postaci kortu do tenisa, piłek tenisowych, istnieje również możliwość nieodpłatnego wypożyczenia rakiet na czas trwania pierwszych godzin zajęć tenisowych.
 1. Ewentualna rezygnacja z uczestnictwa w zajęciach powinna zostać uprzedzona wypowiedzeniem z miesięcznym wyprzedzeniem, aby zapobiec naliczeniu opłaty za następny miesiąc.
 2. Uczestnicy szkółek w pierwszej kolejności są informowani o możliwości uczestnictwa w półkoloniach i obozach (zimowy-narciarski i letni-tenisowo/sportowy), oraz innych formach zajęć organizowanych w trakcie ferii i wakacji, jak również w następnym sezonie tj. 2013/2014 osoby kontynuujące naukę mają pierwszeństwo w zapisach na zajęcia.

 

Regulamin opłat za zajęcia

1. Opłatę za zajęcia nalicza się sumując ilość faktycznie przeprowadzonych godzin nauki i mnożąc razy stawkę za godzinę wynikającą z liczebności grupy (tabelka).

2. Opłaty miesięczne winny być regulowane na ostatnich zajęciach w m-cu w przypadku grup 2 i więcej osobowych. Za zajęcia indywidualne opłatę należy uiścić bezpośrednio po zajęciach.

3.Opłatę nalicza i przyjmuje instruktor/trener.

4. Czasowa nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zwolnienia z opłaty, czy też do jej zmniejszenia- opłata naliczana jest bez względu na ilość obecności dziecka na zajęciach; jak również opłata nie zostanie podniesiona w przypadku czasowej nieobecności innych uczestników, którzy nie zrezygnowali z zajęć. 

W razie rezygnacji uczestnika z udziału w zajęciach, w miarę możliwości organizator zastrzega sobie prawo do zmian organizacyjnych (grupy, terminy), w celu uniknięcia zmian w wysokości opłat.

_________________________________________________________________________

 Zdjęcia z zajęć z dziećmi:

MINITENIS SZKÓŁKA TENISOWA TENIS DLA DZIECI DLA DOROSŁYCH TRENER TENISA KATOWICE CHORZÓW NAUKA GRY

MINITENIS

MINITENIS SZKÓŁKA TENISOWA TENIS DLA DZIECI DLA DOROSŁYCH TRENER TENISA KATOWICE CHORZÓW NAUKA GRY

MINITENIS

MINITENIS SZKÓŁKA TENISOWA TENIS DLA DZIECI DLA DOROSŁYCH TRENER TENISA KATOWICE CHORZÓW NAUKA GRY

MINITENIS

MINITENIS SZKÓŁKA TENISOWA TENIS DLA DZIECI DLA DOROSŁYCH TRENER TENISA KATOWICE CHORZÓW NAUKA GRY

MINITENIS

MINITENIS SZKÓŁKA TENISOWA TENIS DLA DZIECI DLA DOROSŁYCH TRENER TENISA KATOWICE CHORZÓW NAUKA GRY

MINITENIS

MINITENIS SZKÓŁKA TENISOWA TENIS DLA DZIECI DLA DOROSŁYCH TRENER TENISA KATOWICE CHORZÓW NAUKA GRY

MINITENIS

MINITENIS SZKÓŁKA TENISOWA TENIS DLA DZIECI DLA DOROSŁYCH TRENER TENISA KATOWICE CHORZÓW NAUKA GRY

MINITENIS

MINITENIS SZKÓŁKA TENISOWA TENIS DLA DZIECI DLA DOROSŁYCH TRENER TENISA KATOWICE CHORZÓW NAUKA GRY

MINITENIS

MINITENIS SZKÓŁKA TENISOWA TENIS DLA DZIECI DLA DOROSŁYCH TRENER TENISA KATOWICE CHORZÓW NAUKA GRY

MINITENIS

MINITENIS SZKÓŁKA TENISOWA TENIS DLA DZIECI DLA DOROSŁYCH TRENER TENISA KATOWICE CHORZÓW NAUKA GRY

MINITENIS

MINITENIS SZKÓŁKA TENISOWA TENIS DLA DZIECI DLA DOROSŁYCH TRENER TENISA KATOWICE CHORZÓW NAUKA GRY

MINITENIS

MINITENIS SZKÓŁKA TENISOWA TENIS DLA DZIECI DLA DOROSŁYCH TRENER TENISA KATOWICE CHORZÓW NAUKA GRY

MINITENIS

MINITENIS SZKÓŁKA TENISOWA TENIS DLA DZIECI DLA DOROSŁYCH TRENER TENISA KATOWICE CHORZÓW NAUKA GRY

MINITENIS

MINITENIS SZKÓŁKA TENISOWA TENIS DLA DZIECI DLA DOROSŁYCH TRENER TENISA KATOWICE CHORZÓW NAUKA GRY

MINITENIS

MINITENIS SZKÓŁKA TENISOWA TENIS DLA DZIECI DLA DOROSŁYCH TRENER TENISA KATOWICE CHORZÓW NAUKA GRY

MINITENIS

MINITENIS SZKÓŁKA TENISOWA TENIS DLA DZIECI DLA DOROSŁYCH TRENER TENISA KATOWICE CHORZÓW NAUKA GRY

MINITENIS

MINITENIS SZKÓŁKA TENISOWA TENIS DLA DZIECI DLA DOROSŁYCH TRENER TENISA KATOWICE CHORZÓW NAUKA GRY

MINITENIS

MINITENIS SZKÓŁKA TENISOWA TENIS DLA DZIECI DLA DOROSŁYCH TRENER TENISA KATOWICE CHORZÓW NAUKA GRY

MINITENIS

MINITENIS SZKÓŁKA TENISOWA TENIS DLA DZIECI DLA DOROSŁYCH TRENER TENISA KATOWICE CHORZÓW NAUKA GRY

MINITENIS

MINITENIS SZKÓŁKA TENISOWA TENIS DLA DZIECI DLA DOROSŁYCH TRENER TENISA KATOWICE CHORZÓW NAUKA GRY

MINITENIS